0904 488 036
Danh mục tin
Hỗ trợ trực tuyến

Thông số kỹ thuật máy phát điện CUMMINSModel  Frequency 50HZEngine Model Detail Data 
 Standby Prime
 BF-C2828 KVA25 KVA 4B3.9-G1


 BF-C40 41 KVA 38 KVA 4BT3.9-G1

  BF-C65

65 KVA60 KVA 4BTA3.9-G2 
 
 BF-C103 102 KVA 94 KVA6BT5.9-G1
 BF-C110 
109KVA

100KVA

6BT5.9-G2


 BF-C125
 
125 KVA

  115 KVA

6BTA5.9-G2


 BF-C142

 143 KVA

 130 KVA

6BTAA5.9-G2


 BF-C175

 175 KVA
 
160 KVA

 6CTA8.3-G2


 BF-C200

 200 KVA

 181 KVA

6CTA8.3-G2


 BF-C220

 220 KVA

 200 KVA

6CTAA8.3-G2


 BF-C275D

275 KVA

 250 KVA

6LTAA8.9-G2 BF-C350


 325 KVA

 
300 KVA


MTAA11-G3


 BF-C360

 350 KVA
 
320 KVA

NTA855-G1B


 BF-C375

375 KVA

 344 KVA
 
NTA855-G2A


BF-C412

 412 KVA
 
375 KVA

NTAA855-G7


BF-C450

 
  450KVA
NA
NTAA855-G7A

 
 

BF-C500

 
  500KVA
 
450 KVA

 

KTA19-G3

 
 
 BF-C550
  550 KVA
 500KVA
 
KTA19-G3A
 
 

 BF-C650

650 KVA


NA

 KTA19-G8
 
 BF-C688
 688 KVA
 
NA
KTAA19-G6A 
 
BF-C790
 
  720KVA
 790 KVA
KTA38-G1
 
BF-C880
 
 880 KVA
 
 800KVA
 
KTA38-G2B  
  BF-C1000

 1000 KVA

 

 910 KVA

 
 KTA38-G2A
 
 BF-C1100
1100 KVA

1000KVA

 
KTA38-G5  
 BF-C1250
 1250 KVA
 
NA
 
KTA38-G9 
 
 BF-C1375

  1375 KVA
 1250 KVA
 
 KTA50-G3 
  BF-C1600
  1600 KVA
 1500 KVA
 
KTA50-GS8